fbpx
Home Author
Author

葉書羽

  •         有一種致謝詞,天長地遠。那是客家人還老願的致謝詞。        客家人在長輩往生三年後,陽世子孫會為往生者辦一場「還老願」的儀式。乍聽這個詞彙,我以為「老願」二字,是未達成 …