fbpx
Home Author
Author

楊双子

  • 題目1、「百合」(YURI)一詞的語源是?(1) 1920 年代的日本少女雜誌《少女畫報》(2) 1970 年代的日本男同性戀雜誌《薔薇族》(3) 1990 年代的日本少年漫畫雜誌《JUMP …