fbpx
Home Author
Author

紀志新

  • 阿爸佇大廳泡茶(外口有狗和貓仔覕相揣)。佮朋友講天說地自頂年風颱吵到明年選舉,黜來黜去袂輸一陣飼袂大的囡仔咧冤家。「我電火柱仔彼區今年割千四1。」貴仔伯起頭。「我圳溝邊的割千六。」黑面叔仔接 …