fbpx
Home Author
Author

張元任

  • 〈阿公的飯盒仔〉木屐寮,一管像蛇的白煙淹過跤目司機員予風搐長的背影猶少年珠淚已經抝曲阿公歲頭 想欲放袂記的日子一張一張印做夢對刺刀尾的血痕旋出來用蛇的姿勢咬絚軍伕的命底阿公共記持割一角仔落來 …